Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd.

Deset faktorů ovlivňujících přesnost obrábění přesných dílů

Jak všichni víme, důvodem, proč se zpracování přesných dílů nazývá precizní obrábění, je právě to, že postupy zpracování a požadavky na proces jsou velmi vysoké a požadavky na přesnost produktu jsou velmi vysoké a přesnost zpracování přesných dílů zahrnuje přesnost polohy. Přesnost velikosti, přesnost tvaru atd., Editor shrnuje následujících deset faktorů, které ovlivňují přesnost zpracování přesných dílů:

(1) Házení otáček vřetena obráběcího stroje může způsobit určitou chybu v přesnosti obrábění dílů.
(2) Nepřesnost vodicí lišty obráběcího stroje může také vést k chybám ve tvaru přesných dílů zpracovávaných obrobkem.
(3) Převodové součásti mohou také způsobit chyby ve zpracování obrobku, což je také nejdůležitější faktor pro povrchové chyby obrobků.
(4) Různé typy nástrojů a přípravků budou mít také různý stupeň dopadu na přesnost obrobku.
(5) V procesu obrábění a řezání se v důsledku změny polohy silového bodu systém deformuje, což způsobí rozdíly a může také způsobit různé stupně chyby v přesnosti obrobku.
(6) Různé přesnosti řezání také ovlivní přesnost obrobku.
(7) Chyby způsobené tepelnou deformací procesního systému. Během mechanického zpracování způsobí procesní systém určitou tepelnou deformaci působením různých zdrojů tepla.
(8) Deformace procesního systému působením tepla často ovlivňuje přesnost obrobku.
(9) Deformace obráběcího stroje působením tepla způsobí deformaci obrobku.
(10) Tepelná deformace nástroje bude mít velký dopad na obrobek.
(11) Samotný obrobek je deformován teplem, které je způsobeno hlavně teplem během procesu řezání.


Čas zveřejnění: září-25-2020